Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/01/2021 00:00:00  )

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ mười tám đã thông qua Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát triển năm 2021 với mục tiêu tổng quát “Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.”

Trong đó, tỉnh giao 20 chỉ tiêu phát triển chủ yếu năm 2021, gồm:

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021: 5,8%/năm.

2. GRDP bình quân đầu người năm 2021: 43 triệu đồng/người.

3. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 732 tỷ đồng trở lên.

4. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người/năm: 550 kg.

5. Diện tích rừng trồng mới: 3.570 ha.

6. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì: 72,9%.

7. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 06 xã.

8. Số hợp tác xã thành lập mới: 30 hợp tác xã.

9. Số lao động được giải quyết việc làm mới: 6.000 người.

10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 2-2,5%.

11. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 3,5 - 4% trở lên.

12. Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm: 04 xã.

13. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 08 trường.

14. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia: Trên 90%.

15. Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc.

16. Thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính phấn đấu tăng ít nhất 01 bậc.

17. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo mức độ 4: 80%.

18. Chỉ tiêu tỷ lệ tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng: Đạt 100%

19. Tỷ lệ điều tra, khám phá án: Đạt trên 80%.

20. Tai nạn giao thông đường bộ giảm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, HĐND tỉnh thông qua 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu./.

(Chi tiết tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020