Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/12/2017 09:38:16  )

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ bảy đã thông qua Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát triển năm 2018 với mục tiêu tổng quát “Thực hiện các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến nông, lâm sản và xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông của tỉnh. Quan tâm đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, chú trọng giảm nghèo bền vững. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội’.

Trong đó tập trung vào các mục tiêu chủ yếu năm 2018:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,5%.GRDP theo giá hiện hành đạt 9.090 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 610 tỷ đồng.

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao: 400 ha.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 175.000 tấn; Diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200 ha, trong đó: trồng rừng gỗ lớn 1.000 ha. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 71%.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 6 %.

- Xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tăng thêm 8 xã. Thành lập mới 16 hợp tác xã nông lâm nghiệp. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 97%.

- Tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-2,5%; riêng các huyện nghèo 30a giảm 3-4%/năm.

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 8 xã. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 98%.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia duy trì trên 90%.

- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 66%; tỷ lệ hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” 83%.

- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm trên 90%. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm trên 90%.

- Chỉ số cải cách của tỉnh tăng 5 bậc và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 2 bậc so với năm 2017.

- Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng: 100%.

- Tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%. Giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đường bộ.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017( 01/12/2017 00:00:00)

UBND tỉnh họp xem xét phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018( 14/11/2017 11:15:41)

UBND tỉnh họp thông qua các Báo cáo, Tờ trình , hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX( 03/11/2017 00:00:00)

Hội thảo lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào thiết kế chi tiết dự án BIIG1 và BIIG2( 02/11/2017 17:08:24)

Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020( 31/10/2017 00:00:00)

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu( 31/10/2017 00:00:00)

Họp thẩm định Đồ án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030( 31/10/2017 00:00:00)

Công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 29/09/2017 18:09:40)

Họp xem xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Kạn về Dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở đất khu vực phía sau nhà lớp học Trường THPT chuyên Bắc Kạn( 29/09/2017 00:00:00)

Họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Di dời khẩn cấp 16 hộ dân tại vùng sạt lở thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn( 20/09/2017 14:19:14)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017