Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 26/12/2018 17:17:02  )

Ngày 09 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ mười đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát triển năm 2019 với mục tiêu tổng quát “Tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với lợi thế của địa phương. Tập trung phát triển nông – lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho phát triển công nghiệp, đặc biệt klà công nghiệp chế biến; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, đa dạng hóa loại hình dịch vụ. Chú trọng cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.”

Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện 32 chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

- Tổng sản phẩm GRDP tăng 6,8% so với năm 2018, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5 %; khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 9,5%; khu vực Dịch vụ tăng 7,9%.

- GRDP theo giá hiện hành đạt 10.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; tiết kiệm 12% chi thường xuyên; 5% dự toán công trình đối với dự án khởi công mới.

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao tăng thêm 342 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; trồng rừng 5.735 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%.

- Số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 16 hợp tác xã; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 06 xã

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 7%.

- Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 97,5%.

- Số lao động được giải quyết việc làm 5.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5%; trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3,5- 4%/năm.

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 04 xã; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%; duy trì tỷ lệ tăng dân số 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 17,6%.

- Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 08 trường; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt trên 90%.

- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa” 68%; tỷ lệ hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” 84%.

- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm trên 95%; tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm trên 90%.

- Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 5 bậc so với năm 2018 trở lên.

- Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 100%; tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017