Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/06/2020 00:00:00  )

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 17/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xác định cơ cấu lại ngành dịch vụ cần tập trung phát triển một số ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như tài chính, ngân hàng, logistics và vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,5-7,8%/năm  và tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu GRDP của tỉnh duy trì trên 50%, tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ đạt khoảng 25% tổng số lao động trên địa bàn tỉnh...

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng lĩnh vực, cụ thể: Tạo lập môi trường chung cho phát triển các ngành dịch vụ; tài chính – ngân hàng; công nghệ thông tin và truyền thông; phân phối, thương mại; giáo dục – đào tạo và lao động; logistics và vận tải; khoa học và công nghệ; du lịch và y tế.

Ủy ban  nhân dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động, lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao tại Kế hoạch trong chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020