Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

( Cập nhật lúc: 21/02/2020 08:33:03  )

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 139/KH-KH&ĐT ngày 07/2/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan nhà nước.

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; các quy định về thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính; đăng tải các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp./. 

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang