Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số Sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư

( Cập nhật lúc: 18/05/2022 00:00:00  )

Ngày 09/5/2022, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số Sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư và các nội dung liên quan. Tham dự có lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm CNTT và TT tỉnh Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Bắc Kạn.

Theo đó, tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày ngày 9/5/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Cơ bản nhất trí với phương án dự kiến tiến độ giải ngân của một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư; phấn đấu tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh đến hết ngày 15/5/2022 đạt trên 15%, đến hết ngày 30/6/2022 đạt mức trung bình của cả nước; phấn đấu đến hết năm 2022 đạt mức khá của cả nước. Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thi công dự án và đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các nguồn vốn đầu tư công thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 569-TB/TU ngày 20/4/2022.

 Đối với các chủ đầu tư: Cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nâng cao tính chủ động trong phối hợp với các Sở, ngành liên quan, nhất là trong công tác thẩm định. Chủ động, linh hoạt đối với các phần việc đủ điều kiện thẩm định, phê duyệt triển khai sau thiết kế cơ sở.

 Đối với các cơ quan, Sở, ngành thực hiện công tác thẩm định: Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm định phòng cháy chữa cháy, thẩm định giá và các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của đơn vị để đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn của tỉnh. Chủ động điều động, bổ sung nhân sự thực hiện công tác thẩm định để đáp ứng được yêu cầu trong công tác (nếu cần thiết).

 Các Sở, ngành (Tài chính, Kho bạc Nhà nước) phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân; chủ động cập nhật chính xác, kịp thời số liệu giải ngân của các chủ đầu tư, của tỉnh.

Giao UBND các huyện, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ công tác thống kê, kiểm đếm và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2022 giảm 0,07%( 18/05/2022 00:00:00)

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tháng 4 ổn định( 18/05/2022 00:00:00)

Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và phát triển trở lại( 18/05/2022 00:00:00)

Danh mục và lộ trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 18/05/2022 00:00:00)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam( 11/05/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp xã giao Đoàn khảo sát Dự án Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)( 05/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang