Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai thác, sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến PayGov

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 811/UBND-NCPC ngày 11/02/2022 về việc triển khai Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyền và Văn bản số 1291/UBND-NCPC ngày 03/3/2022 về việc đẩy mạnh tuyên truyền kênh thông tin “Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyền PayGov

Với thông điệp “Người dân ở đâu - Chính quyền ở đó”, nhằm thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo. Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo gồm các mục thông tin hữu ích như: Thông tin liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn nhằm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng tra cứu để người dân biết tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết; mục hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; phản ánh kiến nghị…

Hiện nay, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đã tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov (của Bộ Thông tin và Truyền thông) và ứng dụng Zalo. Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thông qua Hệ thống Paygov trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; nhận thông báo tự động của Cổng Dịch vụ công của tỉnh về trạng thái xử lý hồ sơ, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và gửi phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán tuyến thông qua Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov và sử dụng ứng dụng Zalo để tra cứu, cập nhật thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến, cụ thể như sau:

- Khai thác, sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (Hướng dẫn sử dụng tại Phụ lục I kèm theo).

- Khai thác, sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo để tra cứu, cập nhật thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến (Hướng dẫn sử dụng tại Phụ lục II kèm theo).

Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo, đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt trong giải quyết các thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh./.

Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ ( 02/08/2022 00:00:00)

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021( 02/08/2022 00:00:00)

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 02/08/2022 00:00:00)

Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII( 25/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025( 19/07/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia( 19/07/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang