Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khu vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trở lại

( Cập nhật lúc: 10/06/2020 00:00:00  )

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các cửa hàng kinh doanh thương mại, dịch vụ đã được phép mở cửa hoạt động bình thường trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh (trừ dịch vụ karaoke); sức mua trong tháng 5 đã tăng trở lại so với tháng trước, giá cả các mặt hàng thiết yếu nhìn chung ổn định, không có biến động lớn; không phát hiện hiện tượng găm hàng, lợi dụng tăng giá.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5 đã tăng mạnh so với tháng 4/2020 và ước đạt 377.494 triệu đồng, tăng 40,98% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.866.421 triệu đồng, đạt 28,63% kế hoạch năm 2020 và bằng 81,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.557.555 triệu đồng, bằng 83,78% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác đạt 308.866 triệu đồng, bằng 60,31% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu so sánh Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

                                                                                                                       (Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 tăng 0,05% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,84%. Có 1/11 nhóm hàng có giá giảm là nhóm hàng giao thông, giảm 2,85%; các nhóm hàng khác giữ giá, hoặc tăng nhẹ so với tháng 4/2020.

Chỉ số giá bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2019. Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 12,13%; nhóm hàng thuốc tăng 2,85%; nhóm hàng giáo dục tăng 2,49%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,55%./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020