Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

( Cập nhật lúc: 12/02/2020 15:00:32  )

Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân và Nội quy, Quy chế tiếp công dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 25/TB ngày 07/01/2020 về việc thông báo lịch tiếp công dân năm 2020.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang