Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên

( Cập nhật lúc: 29/03/2022 00:00:00  )

Ngày 11/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Kế hoạch được ban hành với mục đích: Triển khai Chương trình đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình; tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác truyền thông nội dung của Chương trình; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Củng cố, nâng cấp các sản phẩm đã được công nhận OCOP và phát triển các sản phẩm mới năm 2022. Đào tạo, tập huấn nâng cấp năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP.

UBND tỉnh yêu cầu: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn; UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trong triển khai Chương trình.

Chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2022, đó là:

1. Phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên.

2. Củng cố 10 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất; 06 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất.

3. Củng cố, phát triển 4-5 chủ thể OCOP tham gia Đề án giai đoạn 2018-2020 và phấn đấu hỗ trợ 8 chủ thể mới có sản phẩm tham gia năm 2022.

4. Có ít nhất 2 tin, bài, phóng sự/tháng tuyên truyền về Chương trình OCOP trên Báo Bắc Kạn; xây dựng ít nhất 10 phóng sự về Chương trình OCOP trên Đài truyền hình Bắc Kạn và các Đài Truyền hình Trung ương.

Kế hoạch cũng đã xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng Sở ngành, địa phương, trong đó chủ trì thực hiện chính là Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thành phố./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang