Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

( Cập nhật lúc: 06/08/2021 00:00:00  )

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây Dựng.

 Ảnh Thành phố Bắc Kạn

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian thực hiện Dự án tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây Dựng thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” đến ngày 30/6/2022 (gia hạn thời gian đóng khoản vay WB thêm 12 tháng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021); cho phép sử dụng vốn dư của Dự án tại các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái; điều chỉnh vốn Dự án tại Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Hòa Bình thuộc Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc", do Bộ Kế hoạch thẩm định và kiến nghị.

Về cơ chế tài chính cho phần vốn dư và điều chỉnh vốn: Đối với Dự án thành phần tại các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái và Bắc Kạn: Áp dụng tỷ lệ vay lại và điều kiện vay lại vốn vay WB theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Vốn đối ứng tăng thêm: Bộ Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước và các địa phương tự bố trí theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan để thực hiện điều chỉnh Quyết định đầu tư các Dự án thành phần theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành; triển khai, hoàn thành Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện thủ tục điều chỉnh Hiệp định cho vay.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh thuộc Dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thông tin, số liệu báo cáo; sử dụng vốn dư cho các hạng mục phù hợp với mục tiêu ban đầu và đảm bảo phát huy hiệu quả của Dự án; lựa chọn, triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng sử dụng nguồn vốn kết dư theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định đã ký với WB, bảo đảm hoàn thành trước thời hạn kết thúc Hiệp định; phối hợp với UBND các tỉnh đã ký hợp đồng cho vay lại đối với phần vốn vay nước ngoài của Dự án theo quy định./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO KHUNG THUYẾT MINH CHÍNH QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050( 30/06/2021 00:00:00)

Chiến lược phát triển tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 28/06/2021 00:00:00)

Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/06/2021 00:00:00)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư.( 28/06/2021 00:00:00)

Công ty Cổ phần Misa tặng miễn phí 01 năm phần mềm kế toán Online MISA AMIS Kế toán cho doanh nghiệp( 21/06/2021 00:00:00)

Thông báo về việc khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” ( 21/06/2021 00:00:00)

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2021( 21/06/2021 00:00:00)

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021( 05/05/2021 00:00:00)

Đoàn tư vấn khảo sát hiện trạng để chuẩn bị Dự án phát triển đô thị và chống chịu với biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn( 27/04/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang