Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/08/2021 00:00:00  )

Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn I).

Với mục tiêu đầu tư: Nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, và cải thiện chất lượng sống của người dân.

 Quy mô đầu tư của dự án, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới 09 trạm y tế xã (Quảng Khê, Khang Ninh (huyện Ba Bể); Quang Thuận, Cẩm Giàng, Lục Bình (huyện Bạch Thông); Quảng Bạch, Tân Lập, Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn); Công Bằng (huyện Pác Nặm)) và cải tạo, nâng cấp 11 trạm y tế xã (Quảng Chu, Nông Hạ, Hòa Mục, Thanh Vận, Thanh Thịnh (huyện Chợ Mới); Cường Lợi, Xuân Dương, Trần Phú (huyện Na Rì); Thuần Mang (huyện Ngân Sơn); Bành Trạch (huyện Ba Bể); Quân Hà (huyện Bạch Thông)); Cung cấp trang thiết bị, đào tạo và công cụ quản lý chất lượng nhằm nâng cao năng lực của trạm y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên.

Địa điểm xây dựng tại các xã: Quảng Khê, Khang Ninh, Bành Trạch (huyện Ba Bể); Quang Thuận, Cẩm Giàng, Lục Bình, Quân Hà (huyện Bạch Thông); Quảng Bạch, Tân Lập, Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn); Công Bằng (huyện Pác Nặm); Quảng Chu, Nông Hạ, Hòa Mục, Thanh Vận, Thanh Thịnh (huyện Chợ Mới); Cường Lợi, Xuân Dương, Trần Phú (huyện Na Rì); Thuần Mang (huyện Ngân Sơn).

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn I) là 99,2 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA, vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) và nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch( 31/08/2021 00:00:00)

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021( 31/08/2021 00:00:00)

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU( 31/08/2021 00:00:00)

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020