Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2019 tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 27/08/2019 08:35:38  )

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng thấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, như dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và lây lan nhanh, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nhân dân; sản xuất công nghiệp cón khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển, thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 4,87%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 đạt 6,8%, nhiệm vụ của các cấp các ngành trong 6 tháng cuối năm là rất khó khăn. Do đó, ngày 26 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt phương án tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2019 tỉnh Bắc Kạn, theo đó tỉnh Bắc Kạn phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2019 tăng trưởng 8,5% so 6 tháng cuối năm với năm 2018, cụ thể: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 4,7%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 12,6%; khu vực dịch vụ tăng 8,8%.

Và để đạt được mục tiêu tăng trưởng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương chủ động, thường xuyên rà soát tiến độ đạt được các mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017