Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/02/2023 00:00:00  )

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp hoạt động trong công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), đôn đốc, xử lý thu hồi tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy định việc khen thưởng của UBND tỉnh đối với công tác thu NSNN, công tác phối hợp thu NSNN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chi tiết tại Quyết định kèm theo.


Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang