Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

( Cập nhật lúc: 28/11/2023 00:00:00  )

Ngày 01/11/2023, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKH&ĐT Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước.

Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh gồm: Danh mục chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh quy định và nội dung chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh.

 Danh mục chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh quy định 04 mục tiêu cụ thể: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Thông tư quy định các chỉ tiêu cụ thể đối với từng mục tiêu và quy định chi tiết nội dung của từng chỉ tiêu cụ thể.

Để tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh; Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê cho các chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh theo quy định của Thông tư để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan: Căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, biên soạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh khi có yêu cầu, đề xuất từ các cơ quan của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều hành các Sở, ban, ngành ở địa phương thực hiện thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu (hoặc phân tổ chỉ tiêu) thống kê tăng trưởng xanh trong phạm vi được phân công.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh( 28/11/2023 00:00:00)

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam( 27/11/2023 00:00:00)

Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số( 24/11/2023 00:00:00)

Kiến tạo những bước đột phá trong cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới phương thức hỗ trợ doanh nghiệp( 23/11/2023 00:00:00)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 06/11/2023 00:00:00)

Bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức( 16/10/2023 00:00:00)

Hội nghị học tập các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh( 09/10/2023 00:00:00)

Chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước( 06/10/2023 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 06/10/2023 00:00:00)

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 06/10/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang