Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

( Cập nhật lúc: 13/03/2020 11:09:46  )

Ngày 31/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT về việc quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Thông tư gồm 08 điều, quy định về: hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 2020; hệ thống chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh 2020; phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh 2020; quy định chuyển giá trị của các chỉ tiêu thống kê theo năm gốc 2010 và 2020,…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

(Xem nội dung Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT tại đây)

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang