Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU

( Cập nhật lúc: 31/08/2021 00:00:00  )

Ngày 28/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1367/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam-EU.

Mục tiêu hỗ trợ: Hỗ trợ ngân sách một số dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ ngân sách thực thi giai đoạn ba của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 (VNEEP 3) và Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (REDS).

Dự án gồm 02 Hợp phần chính: Hợp phần 1- Hỗ trợ ngân sách, gồm 02 Tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 1- Dự án cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, bao gồm 19 tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kiên Giang, 01 tiểu dự án cấp điện ngoài lưới cho Đảo An Sơn- Nam Du, tỉnh Kiên Giang; Tiểu hợp phần 2 - Hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 (VNEEP 3). Hợp phần 2- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và thực thi chính sách về chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Ngân sách dự kiến: (i) Hợp phần 1- Hỗ trợ ngân sách 121 triệu Euro (tương đương 3.085,5 tỷ đồng), trong đó: Tiểu hợp phần 1 (Cấp điện nông thôn) là 71 triệu Euro (tương đương 1.810,5 tỷ đồng), Tiểu hợp phần 2 (Hỗ trợ ngân sách Chương trình (VNEEP 3) là 50 triệu Euro (tương đương 1.275 tỷ đồng); (ii) Hợp phần 2- Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và thực thi chính sách về chuyển đổi năng lượng bền vững 8,5 triệu Euro; (iii) Vốn đối ứng của các chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho các dự án Tiểu hợp phần cấp điện nông thôn 298,7 tỷ đồng.

Về cơ chế giải ngân: Đối với phần hỗ trợ trực tiếp ngân sách, vốn viện trợ EU được đưa trực tiếp vào ngân sách Nhà nước, việc chi tiêu nguồn vốn này thực hiện theo quy định chi tiêu ngân sách nhà nước; đối với phần hỗ trợ kỹ thuật bổ sung (8,5 triệu Euro), trong đó: 0,5 triệu Euro cho việc kiểm toán, giám sát, đánh giá, truyền thông và quảng bá hình ảnh Chương trình của phía EU, 08 triệu Euro tài trợ theo yêu cầu của phía Việt Nam dành cho hoạt động xây dựng năng lực, đối thoại, thực thi chính sách về chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan đàm phán, tiếp nhận khoản viện trợ, điều phối tổng thể việc triển khai chương trình, dự án; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán với phía EU Hiệp định tài chính, làm rõ các điều kiện tiếp nhận hỗ trợ ngân sách, quyền lợi, nghĩa vụ của phía Việt Nam trong việc tiếp nhận tài trợ và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hiệp định theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn danh mục dự án thuộc Tiểu hợp phần VNEEP 3, hướng dẫn các cơ quan chủ quản các dự án đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm việc thực hiện Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam- EU theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật khác có liên quan; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng khoản viện trợ, thực hiện việc giải ngân, hạch toán, quyết toán nguồn vốn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai Chương trình, dự án đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định.

 Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương trong công tác điều phối, quản lý, giám sát, thực hiện chương trình, dự án./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch( 31/08/2021 00:00:00)

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021( 31/08/2021 00:00:00)

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ( 31/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020