Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả khá

( Cập nhật lúc: 11/09/2020 00:00:00  )

Ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020, đôn đốc các dự án công nghiệp triển khai theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá tác động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Do đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, đạt kết quả khá.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 năm 2020 tăng 0,93% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng năm 2020 tăng 2,91%, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 0,59%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,68 %; sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,77%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2020 ước đạt 828.879 triệu đồng, tăng 3,11% so với 8 tháng năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai thác ước đạt 236.059 triệu đồng, tăng 0,08%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 528.258 triệu đồng, tăng 4,01%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 38.676 triệu đồng, tăng 6,81%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 25.886 triệu đồng, tăng 8,23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh năm 2010)

 Đơn vị: Triệu đồng

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/02/2020 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, năm 2020; tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng thủy điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trước khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang