Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản xuất công nghiệp quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá

( Cập nhật lúc: 30/03/2020 00:00:00  )

Trong những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020, đôn đốc các dự án công nghiệp triển khai theo kế hoạch; hướng dẫn triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Huyền Tụng. Do đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2020 nhìn chung ổn định, đạt kết quả khá.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I năm 2020 tăng 7,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 5,77%; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,54%; ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,01% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,08%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý I/2020 đạt hơn 308 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Công nghiệp khai thác ước đạt 86 tỷ đồng, tăng 13,15%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 198,7 tỷ đồng, tăng 5,88%; công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 14 tỷ đồng, tăng 10,59%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 9 tỷ đồng, tăng 10,87%.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/01/2020 về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và trước khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang