Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc kạn trong 8 tháng đạt kết quả khá

( Cập nhật lúc: 06/09/2021 00:00:00  )

Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Do đó, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, đạt kết quả khá.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 năm 2021 tăng 4,15% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng tăng 6,58%, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 1,72%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,85%; sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 19,09%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,76%.

             Ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất đũa gỗ của

Công ty cổ phần Govina ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2021 ước đạt 888.022 triệu đồng, tăng 7,01% so cùng kỳ năm 2020; trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 250.860 triệu đồng, tăng 5,92%; Công nghiệp chế biến ước đạt 564.546 triệu đồng, tăng 6,83%; Công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 43.818 triệu đồng, tăng 13,30%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 28.798 triệu đồng tăng 11,26%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (Theo giá so sánh năm 2010)

                                                                                                                             Đơn vị: Triệu đồng

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19 và hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn; trong đó, tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp; đôn đốc các dự án công nghiệp đang đầu tư xây dựng trong năm 2021 và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Huyền Tụng, CCN Cẩm Giàng và CCN Quảng Chu./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Tình hình thị trường thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ổn định( 06/09/2021 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 8 năm 2021 giảm 0,48%( 06/09/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch( 31/08/2021 00:00:00)

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021( 31/08/2021 00:00:00)

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU( 31/08/2021 00:00:00)

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ( 31/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020