Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tháng 4 ổn định

( Cập nhật lúc: 18/05/2022 00:00:00  )

Hoạt động công nghiệp tháng 4 năm 2022 nhìn chung ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động và đạt kết quả khá. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 4 năm 2022 so với tháng 3 năm 2022 tăng 6,16%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 1,69%;  ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,76%; ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,62% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,98%.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trong tháng ước đạt trên 112 tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt gần 462 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021.Trong đó: Công nghiệp khai thác ước đạt trên 124 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021; công nghiệp chế biến ước đạt trên 298 tỷ đồng, tăng 6,5%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 13,48%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải ước đạt gần 16 tỷ đồng, tăng 11,3%.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2022 giảm 0,07%( 18/05/2022 00:00:00)

Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và phát triển trở lại( 18/05/2022 00:00:00)

Danh mục và lộ trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 18/05/2022 00:00:00)

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số Sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư ( 18/05/2022 00:00:00)

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam( 11/05/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp xã giao Đoàn khảo sát Dự án Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)( 05/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang