Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 27/09/2022 00:00:00  )

Ngày 25 tháng 9 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Đình Dương và gia đình ông Lý Văn Thạo thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Công văn số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện việc giúp các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư được Tỉnh ủy Bắc Kạn phân công giúp đỡ xã Chu Hương hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm 2022, Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND xã Chu Hương rà soát các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ để tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch hỗ trợ. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức xã hội quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ gồm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể và Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái.

 (Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Ban QLDA ĐTXD huyện Ba Bể và chính quyền

xã Chu Hương bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Đình Dương)

Nhà của gia đình ông Lý Đình Dương có diện tích 80 m2, tổng kinh phí xây dựng là 230 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Bể hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là kinh phí do gia đình đối ứng.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân

quê Bắc Thái và chính quyền xã Chu Hương bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Văn Thạo)

Nhà của gia đình ông Lý Văn Thạo có diện tích 52 m2, tổng kinh phí xây dựng là 105 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái hỗ trợ 65 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ sự cảm ơn với chính quyền địa phương và các đơn vị phối hợp gồm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái đã hỗ trợ và đồng hành cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhà cho 02 gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, kịp thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên phát triển sản xuất. Trong thời gian tới, mong muốn các tổ chức xã hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Hội cán bộ cơ quan Trung ương và doanh nhân quê Bắc Thái đã trao tặng 01 chiếc Ti vi trị giá 06 triệu đồng cho gia đình ông Lý Văn Thạo./.

Tin bài mới:


Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang