Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với UBND các huyện, thành phố về nội dung Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 21/10/2021 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 19/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chuyến công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố về nội dung Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

 Hình ảnh làm việc với UBND huyện Ba Bể

Thành phần tham gia Đoàn công tác cấp tỉnh, về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư  có đồng chí Hứa Xuân Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh và Đại diện Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.

 Về phía UBND các huyện, thành phố có Lãnh đạo UBND các huyện: Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn và Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các phòng, ban thuộc UBND huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, Đại diện Đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

 Trên cơ sở báo cáo tóm tắt Phương án quy hoạch do Đơn vị tư vấn trình bày, cuộc họp tập trung thảo luận về: Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội; mục tiêu, quan điểm phát triển; tiềm năng và nguồn lực phát triển; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực; cấu trúc không gian phát triển; định hướng phân bổ sử dụng đất; định hướng phát triển hạ tầng xã hội và kỹ thuật; giải pháp thực hiện Phương án quy hoạch của các huyện, thành phố.

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Hứa Xuân Bình đề nghị Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố giao các phòng, ban chuyên môn có ý kiến chính thức và tổng hợp thành Văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/10/2021 để Đơn vị tư vấn có cơ sở chỉnh sửa, hoàn thiện. Sau đó Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi lại Phương án quy hoạch đã được chỉnh sửa cho UBND các huyện, thành phố để xin ý kiến Thường trực HĐND huyện, thành phố trước khi báo cáo UBND tỉnh tích hợp vào Quy hoạch tỉnh./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025( 21/10/2021 00:00:00)

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 21/10/2021 00:00:00)

Đoàn giám sát IFAD làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường, có sự tham gia (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu( 21/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 09 tháng đầu năm 2021 và thúc đẩy giải ngân năm 2021”( 21/10/2021 00:00:00)

Rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Khê- Khang Ninh, huyện Ba Bể ( 21/10/2021 00:00:00)

Điều chỉnh tỷ lệ vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương( 21/10/2021 00:00:00)

Đầu tư hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể( 13/10/2021 00:00:00)

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch ( 13/10/2021 00:00:00)

Tập trung phòng, chống dịch COVID -19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội( 11/10/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang