Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

( Cập nhật lúc: 13/09/2019 08:20:51  )

Thực hiện Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Ngày 13/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra  công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh do Đồng chí Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, tham gia buổi làm việc về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Lăng Văn Hoà – Giám đốc Sở, cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện cải cách hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo quy định tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh; việc triển khai, thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI; việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở báo cáo tình hình triển khai công tác CCHC

9 tháng đầu năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôn đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính./.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017