Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

( Cập nhật lúc: 18/01/2019 00:00:00  )

Vừa qua, Chi bộ sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan.

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Triệu Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Hà Văn Tiềm – Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy là báo cáo viên tại Hội nghị. Các đồng chí báo cáo viên đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quán triệt đến tất cả cán bộ công chức cơ quan tham gia viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đồng thời đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017