Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ

( Cập nhật lúc: 31/08/2021 00:00:00  )

Ngày 31/7/2021, Chính phủ ban hành Tờ trình số 286/TTr-CP về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ (sau đây gọi là Hiệp định tài trợ) gửi Chủ tịch nước. Trong đó, Chính phủ báo cáo Chủ tịch nước về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ như sau:

Thông tin về Hiệp định: Hiệp định tài trợ số 5739-VN được ký giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với IDA ngày 10/3/2016, với trị giá 142,5 triệu SDR (Quyền rút vốn đặc biệt). Ngày kết thúc giải ngân của Hiệp định tài trợ là 31/7/2021.

Tóm tắt dự án: Dự án kèm theo Hiệp định tài trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chung thực hiện dự án; Bộ Y tế là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chung thực hiện Hợp phần vệ sinh nông thôn và thay đổi hành vi vệ sinh; Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý, điều phối chung thực hiện cấp nước và vệ sinh trường học. Địa điểm thực hiện dự án: 14 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang); 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng); 2 tỉnh Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận). Tổng mức đầu tư dự án: 225,5 triệu USD, trong đó: Vốn vay IDA là 142,5 triệu SDR (khoảng 200 triệu USD) với mục tiêu là cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư: Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để điều chỉnh giảm tỷ lệ đấu nối bền vững của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 70%; điều chỉnh cơ cấu vốn; gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022 (gia hạn thời gian đóng hạn sổ khoản vay đến ngày 31/7/2023) (Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 3/2/2021).

Nội dung đề xuất sửa đổi Hiệp định: Gia hạn thời gian giải ngân của Hiệp định tài trợ đến ngày 31/7/2023; hủy khoản kinh phí bằng đồng SDR tương đương với 8,84 triệu USD vốn vay IDA không sử dụng và điều chỉnh lại giá trị khoản vay, phân bổ vốn vay cho các hạng mục; điều chỉnh Mục (iii) của Tiết 34, Phần 1- Các khái niệm Hiệp định tài trợ, theo đó giảm tỷ lệ đấu nối bền vững của hệ thống theo kế hoạch là đấu nối nước đang hoạt động từ 80% xuống thành 70%.

Trên cơ sở đó, ngày 31/7/2021, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-CTN về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do IDA thuộc nhóm WB tài trợ. Theo đó Chủ tịch nước phê duyệt điều chỉnh sửa đổi Hiệp định tài trợ số 5739-VN cho “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như Tờ trình số 286/TTr-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ.

Chủ tịch nước giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn nợ công./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác quy hoạch( 31/08/2021 00:00:00)

Tăng cường quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/08/2021 00:00:00)

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội khóa XV( 31/08/2021 00:00:00)

Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2021( 31/08/2021 00:00:00)

Quyết định tiếp nhận hỗ trợ ngân sách có mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) trong Chương trình chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU( 31/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” – Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn ( 31/08/2021 00:00:00)

Thông báo chương trình hỗ trợ của Công ty Cổ phần MISA( 16/08/2021 00:00:00)

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020