Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022

( Cập nhật lúc: 05/09/2022 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thu và giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, trong 7 tháng đầu năm 2022, kết quả thu ngân sách của tỉnh đạt khá, tổng thu NSNN của tỉnh đến ngày 31/7/2022 đạt 63,1% dự toán Trung ương giao, 58,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguồn thu chủ yếu là các khoản thu từ đất, các khoản thuế, phí.

Trong bối cảnh những tháng đầu năm 2022 tốc độ tăng trưởng GRDP chậm và chưa đạt mục tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh chưa kịp phục hồi sau đại dịch, nền kinh tế còn chịu nhiều tác động bất lợi như: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, việc triển khai mạnh mẽ các chính sách tài khóa, trong đó có chính sách miễn giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh làm giảm đáng kể nguồn thu từ thuế, phí.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2022 đã giao, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thu và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2022.

Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, công tác phối hợp về thu NSNN của các ngành, các địa phương làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua của các ngành, địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, phối hợp thu NSNN năm 2022, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu năm 2022 theo quy định./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 05/09/2022 00:00:00)

Hội nghị học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2022 tăng 0,85% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8 năm 2022 tăng 5,27% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2022 tăng 1,95% so với cùng tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025( 05/09/2022 00:00:00)

Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn 7 tháng năm 2022 tăng 1,17% so với tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 7 năm 2022 tăng 4,61% ( 05/09/2022 00:00:00)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2022 tăng 2,65% so với cùng tháng trước( 05/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang