Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022

( Cập nhật lúc: 07/04/2022 00:00:00  )

Căn cứ Văn bản số 610/SNN-KHTC ngày 01/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về việc thông báo, lựa chọn và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham dự Chương trình bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Cụ thể:

Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm đủ tiêu chuẩn và giới thiệu đăng ký tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022, sản phẩm đăng ký tham gia chương trình hoàn thiện hồ sơ theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 239/CV-THNNVN ngày 03/3/2022 của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Danh sách và hồ sơ (theo yêu cầu) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/4/2022 để tổng hợp và đăng ký với Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam.

Toàn bộ kinh phí của chương trình bình chọn và truyền thông quảng bá các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình đều là nguồn xã hội hóa; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm đăng ký tham gia chương trình tự bố trí kinh phí theo yêu cầu của Ban tổ chức trong quá trình tham gia chương trình.

Xem nội dung Công văn số 239 tại đây. 

Hà Nhung
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang