Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

( Cập nhật lúc: 31/03/2022 00:00:00  )

Nhằm thông tin Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cung cấp Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê do Sở Tư pháp và Cục thống kê biên soạn.

Xem nội dung các văn bản  tại đây.

Hà Nhung
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang