Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục hành chính nội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/03/2023 00:00:00  )

Thủ tục hành chính nội bộ được hiểu là: Trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết công việc cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị thuộc cơ quan hành chính nhà nước hoặc bảo đảm việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Văn bản số 7203/UBND-NCPC ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và trình UBND tỉnh công bố theo quy định.

 Ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, gồm: 48 TTHC nội bộ cấp tỉnh và 11 TTHC nội bộ cấp huyện.

Tại Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm 03 TTHC cấp tỉnh (cơ quan thực hiện là Sở Kế hoạch và Đầu tư) và 01 TTHC cấp huyện.

Chi tiết tại đây: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028( 21/03/2023 00:00:00)

Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/02/2023 00:00:00)

Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hoá đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/02/2023 00:00:00)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)( 23/02/2023 00:00:00)

Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023( 07/02/2023 00:00:00)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 06/02/2023 00:00:00)

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 02/02/2023 00:00:00)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2023( 31/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang