Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch

( Cập nhật lúc: 21/02/2020 08:39:08  )

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành 03 Quyết định bãi bỏ 09 Quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch, gồm:

1. Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ các Quyết định phê duyệt một số Quy hoạch thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, cụ thể:

- Quy hoạch phát triển cây trồng chính trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 11 ngày 11 năm 2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn )

- Quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2030 (Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

2. Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ các Quyết định phê duyệt một số Quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch, cụ thể:

- Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025 (Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

3. Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./. 

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang