Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn có 02 xã và 36 thôn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

( Cập nhật lúc: 21/02/2020 00:00:00  )

Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg về việc công nhận xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận 125 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 29 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, trong đó tỉnh Bắc Kạn có 02 xã hoàn thành Chương trình 135, gồm: Xã Bình Văn (huyện Chợ Mới) và xã Kim Lư (huyện Na Rì).

Ngày 13/12/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBDT về việc công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Theo đó Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận danh sách 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn có 36 thôn được công nhận hoàn thành Chương trình 135, gồm:

- Huyện Na Rì: 05 thôn của 04 xã, cụ thể: Thôn Nà Tảng, Vằng Mười, xã Hảo Nghĩa; thôn Nà Sang, xã Lương Hạ; thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi; thôn Bản Đâng, xã Hữu Thác.

- Huyện Ba Bể: 08 thôn của 04 xã, cụ thể: Thôn Nà Mặn, Bản Pục, Khuổi SLưm, xã Thượng Giáo; thôn Đông Đăm, Lủng Tráng, xã Hà Hiệu; thôn Khau Ban, Nà Cọ, xã Khang Ninh; thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ.

- Huyện Chợ Đồn: 07 thôn của 03 xã, cụ thể: Thôn Bản Mới, xã Bằng Phúc; thôn Bó Pia, Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch; thôn Bản Duồng 1, Bản Duồng 2, Bản Tàn và thôn Nà Pài, thị trấn Bằng Lũng.

- Huyện Bạch Thông: 06 thôn của 04 xã, cụ thể: Thôn Khuổi Chả, xã Phương Linh; thôn Bản Mới, Quan Làng, Cốc Bây, xã Tú Trĩ; thôn Nà Bản, xã Tân Tiến; thôn Nà Hin, xã Quang Thuận.

- Huyện Chợ Mới: 03 thôn của 01 xã, cụ thể: Thôn Nà Luống, Khuổi Hóp và thôn Bản Nưa, xã Như Cố.

- Huyện Ngân Sơn: 07 thôn của 01 xã, cụ thể: Thôn Nà Pài, Nà Bốc, Nà Lạn, Bản Liềng, Nà Sáng, Nà Ké, Cốc Lùng, xã Vân Tùng.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang giao các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai các Quyết định trên./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang