Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn có 21.946 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 02/03/2022 22:35:14  )

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt kết quả Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020:

- Tổng số hộ nghèo: 13.867 hộ; chiếm tỷ lệ 17,02%.

- Tổng số hộ cận nghèo: 8.239 hộ; chiếm tỷ lệ 10,11%.

2. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025:

- Tổng số hộ nghèo: 21.946 hộ; chiếm tỷ lệ 26,93%.

- Tổng số hộ cận nghèo: 7.935 hộ; chiếm tỷ lệ 9,74%./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp( 02/03/2022 00:00:00)

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 21 trường đạt chuẩn quốc gia( 02/03/2022 00:00:00)

Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tháng 2 năm 2022( 02/03/2022 00:00:00)

Đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022( 24/02/2022 00:00:00)

Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 24/02/2022 00:00:00)

Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, nắm tình hình tại huyện Chợ Đồn( 24/02/2022 00:00:00)

Kết luận của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, nắm tình hình tại huyện Chợ Mới( 24/02/2022 00:00:00)

Phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 24/02/2022 00:00:00)

Ưu tiên sử dụng vốn ODA để phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ( 24/02/2022 00:00:00)

Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/02/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang