Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018

( Cập nhật lúc: 02/08/2018 00:00:00  )

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 7 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại Phiên họp, đồng chí Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện Chương trình hành động tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh.

 Đồng chí Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị

Đến hết tháng 7/2018, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác thu hoạch vụ Đông xuân với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 89.278 tấn, đạt 102% kế hoạch; triển khai giao cấy vụ mùa với kết quả đã gieo cấy được hơn 6.060 ha lúa mùa, đạt 43% kế hoạch; cây ngô trồng được 1.545 ha, đạt 26% kế hoạch; tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định; diện tích trồng rừng đã đạt 6.097 ha, đạt 98,3% kế hoạch. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 6, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 9,63 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đạt 61,2% kế hoạch, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt trên 32% kế hoạch. Tổng thu ngân sách được hơn gần 330 tỷ đồng, đạt hơn 54% kế hoạch, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm.

Tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND tỉnh đã giao trên 210 nhiệm vụ chi tiết cho 26 đơn vị Sở, ban, ngành. Trong 7 tháng đầu năm 2018, các Sở, ban, ngành, địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao cụ thể tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh, đến nay đã hoàn thành 64 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. 

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã tập trung chỉ rõ kết quả đạt được, đồng thời phân tích sâu những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị: các Sở, ngành và UBND các cấp thực hiện nghiêm những kết luận, chỉ đạo của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tất cả các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để nâng cao tinh thần trách nhiệm và cụ thể hóa quyết tâm, tại hội nghị này, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã ký cam kết thực hiện thành công những nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017