Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018

( Cập nhật lúc: 03/10/2018 00:00:00  )

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Kim Duy - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đến hết tháng 9 năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững: sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kết quả khá, dự ước tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt 2.220 tỷ đồng, đạt 103% so với kịch bản tăng trưởng đến hết quý III; sản xuất công nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 764 tỷ đồng, đạt 100,6% kịch bản quý III; hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.672 tỷ đồng, đạt 107,3% kịch bản quý III/2018; tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 được giao 1.611.217 triệu đồng, giải ngân 9 tháng đạt 691.499 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch; toàn tỉnh thành lập mới được 22 hợp tác xã và 54 doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, bình quân mỗi xã trên toàn tỉnh đạt 9,63 tiêu chí; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 437,2 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch, bằng 99,5% kịch bản quý III/2018.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tốt, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được bảo đảm.  Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

 Ảnh họp: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 

trong 9 tháng đầu năm 2018

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên UBND tỉnh và các đại biểu đã tập trung chỉ rõ kết quả đạt được, đồng thời phân tích sâu những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như: Diện tích một số cây trồng chưa đạt kế hoạch; tiến độ và kết quả giải ngân xây dựng cơ bản còn thấp, nhất là chương trình MTQG và thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí; một số địa phương khó khăn trong công tác giảm nghèo, thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện các CTMTQG…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế cơ bản tăng trưởng theo đúng kịch bản tăng trưởng năm 2018. Yêu cầu các ngành, địa phương trong 3 tháng cuối năm tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đối với các văn bản, tờ trình trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó có Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành hoàn chỉnh nội dung báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017