Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

( Cập nhật lúc: 04/01/2018 09:11:07  )

Ngày 04/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Lăng Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thay mặt UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.

 Đồng chí Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị

Theo đó,  năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trong đó có 20/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh ước đạt 5,63%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 26,3 triệu đồng, tăng 1,4 triệu đồng so với năm 2016; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 583.244 triệu đồng, trong đó thu nội địa 581.180 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 97,7% kế hoạch của tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo thực hiện giảm 2,08%, đạt kế hoạch đề ra; số hộ cận nghèo giảm 0,7%; tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh còn 06/26 chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 không đạt kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng đạt 5,63%/6,7%; tổng giá trị gia tăng đạt 94% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 92% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 97% kế hoach; số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đạt 42,86% kế hoạch; số xã nông thôn mới đạt 87,5% kế hoạch.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, chỉ ra hạn chế còn tồn tại, đồng thời đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện văn bản số 07/UBND-THVX ngày 02/01/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và tham mưu đề xuất tổ chức các hội nghị chuyên đề năm 2018, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018 trình UBND tỉnh ban hành./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017