Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

( Cập nhật lúc: 26/12/2018 17:08:47  )

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trong năm 2018, lực lượng thanh tra ngành Kế hoạch & Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành kế hoạch, đầu tư; yêu cầu nộp ngân sách với số tiền 58.750.000 đồng. Số tiền trên đã được nộp vào Kho bạc nhà nước. Cùng với việc xử phạt bằng tiền, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các đối tượng có hành vi vi phạm khắc phục hậu quả theo quy định.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật,góp phần hạn chế những sai phạm trong quá trình thực hiện và đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Trong thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý được giao./.

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017