Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành Hợp tác xã tại tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/08/2018 14:47:19  )

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã góp phần phát triển hợp tác xã bền vững, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 06/8/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý, điều hành HTX.

Tới dự Lễ khai giảng có ông Bùi Nghị - Phó Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Trần Công Hòa - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ giảng viên của Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các học viên là cán bộ quản lý, thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh.

Với phương pháp giảng dạy tích cực được truyền tải từ giảng viên Cục Phát triển Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư các học viên được giới thiệu những kiến thức về HTX và HTX kiểu mới; vai trò, nguyên tắc tổ chức hoạt động cũng như phân tích, làm rõ về công tác tổ chức, quản lý, điều hành HTX. Qua đó, các học viên tham gia được cập nhật thêm các kiến thức, nội dung liên quan đến HTX kiểu mới như sở hữu tập thể và sở hữu cá nhân của các thành viên, quy mô và phạm vi hoạt động, quan hệ giữa HTX với Nhà nước. Đồng thời, trao đổi, thảo luận về các phương pháp và kỹ năng quản trị. 

Từ những kiến thức và kỹ năng được tập huấn, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế, làm tốt hơn việc hoạch định, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp và tổ chức chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích và phát huy quyền dân chủ của các thành viên.

Hải Yến
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017