Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 63,5% kế hoạch

( Cập nhật lúc: 01/10/2021 00:00:00  )

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9/2021 ước đạt 413,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng đạt gần 3.996,4 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch và tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3.306,3 tỷ đồng, tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 515,8 tỷ đồng; doanh thu vận tải ước đạt 186,4 tỷ đồng, bằng 100,32% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt 23,88 triệu USD, tăng 269% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 238% kế hoạch, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 16,8 triệu USD, đạt 560% kế hoạch, với mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là bột kẽm sun phát, ván dán, đũa gỗ, hoa quả qua sơ chế; kim ngạch nhập khẩu đạt 7,1 triệu USD, đạt 101% kế hoạch với mặt hàng chủ yếu là vener, máy móc thiết bị./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 01/10/2021 00:00:00)

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đạt 70% kế hoạch năm( 01/10/2021 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương khu vực Đông Bắc thuộc vùng Trung du miền núi Phía Bắc về công tác quy hoạch( 30/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang