Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

( Cập nhật lúc: 10/07/2023 00:00:00  )

Căn cứ Công văn số 4374/UBND-NCPC ngày 10 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy, để lan tỏa sâu rộng cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố:

1. Tuyên truyền về Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

2. Xem thông tin về Cuộc thi (thể lệ, video clip hướng dẫn cách thức dự thi, banner, logo và đường link https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn  

 
Văn phòng Sở

Tin bài mới:


Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy( 10/07/2023 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023( 20/06/2023 00:00:00)

Bắc Kạn tham dự Hội nghị “Kết nối đầu tư Việt Nam - Nhật Bản”( 14/06/2023 00:00:00)

Tổ chức thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Đức Long , huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng( 14/06/2023 00:00:00)

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030( 09/06/2023 00:00:00)

Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử( 10/04/2023 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu duy trì kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 ( 06/04/2023 00:00:00)

Thủ tục hành chính nội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 31/03/2023 00:00:00)

Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028( 21/03/2023 00:00:00)

Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/02/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang