Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Sáng ngày 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022 để xem xét các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 10/2022. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Dự hội nghị còn có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 03 hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gồm:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4).

- Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3).

Phiên họp đã thảo luận và nhất trí với nội dung các dự thảo Nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các đơn vị tiếp thu các ý kiến của thành viên UBND tỉnh, các đại biểu dự họp để hoàn thiện các hồ sơ dự thảo Nghị quyết để tham mưu, trình HĐND tỉnh đúng thời gian theo yêu cầu./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang