Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch 5 năm 2021-2025 trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 07/07/2020 16:25:36  )

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025, trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đồng chí Trần Công Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

 Đồng chí Trần Công Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp

 

Các đồng chí dự phiên họp UBND tỉnh đã cùng thảo luận về nguyên tắc, tiêu chí điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 và năm 2020, phương án dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bắc Kạn,…

Kết luận phiên họp, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư  tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh, bám sát dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hoàn chỉnh các dự thảo Tờ tình, báo cáo để trình HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định./. 

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang