Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

( Cập nhật lúc: 04/03/2022 00:00:00  )

 Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đơn vị tư vấn làm việc với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp rà soát tiến độ lập quy hoạch (ngày 25/02/2022), Sở Kế hoạch đầu tư đã phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm: Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo Quyết định phê duyệt; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo thuyết minh đầy đủ; Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và Hệ thống sơ đồ, bản đồ.

 Để nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đảm bảo phù hợp với các định hướng, có tính liên kết ngành và khả thi cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn tại địa chỉ http:///www.sokhdt.backan.gov.vn và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào 10h, ngày 07/03/2022 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo Ban Cán sự UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy (dự kiến phiên họp tháng 3) trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định.

Do thời gian gấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị quan tâm, sớm cho ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

 Tài liệu tham gia xin ý kiến:

1. Hồ sơ thuyết minh tổng hợp

2. Hồ sơ thuyết minh tóm tắt

3. Báo cáo giải trình

4. Hệ thống sơ đồ, bản đồ

5. Tờ trình

6. Dự thảo Quyết định

Phương Thanh
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang