Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định số 1302/QĐ - UBND ngày 03/08/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bắc Kạn thời kì đến 2020
Số văn bản:1302/QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/08/2007
Lĩnh vực:
File đính kèmTải xuống
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017