Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020
Số văn bản:2805/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/12/2010
Lĩnh vực:
File đính kèmTải xuống
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017