Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định số 1438/QĐ - UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 24/08/2007 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới thời kì đến năm 2010 và định hướng đến 2020
Số văn bản:1438/QĐ - UBND
Ngày ban hành:23/08/2007
Lĩnh vực:
File đính kèmTải xuống
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017