Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Pác Nặm giai đoan 2006
Số văn bản:585/QĐ - UBND
Ngày ban hành:13/04/2007
Lĩnh vực:
File đính kèmTải xuống
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017