Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Kế hoạch về hỗ trợ nguồn nhân lực cho Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020227/KH-UBND07/06/2018 Tải về
2Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CPNghị định số 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Tải về
3Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và báo cáo tình hình hoạt động của HTXThông tư số 03/2014/TT-BKHĐT26/05/2014 Tải về
4Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãNghị định số 193/2013/NĐ-CP21/11/2013 Tải về
5Luật Hợp tác xã Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH1320/11/2012 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017