Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 về hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xãThông tư số 01/2020/TT-BKHĐT19/02/2020 Tải về
2Kế hoạch về hỗ trợ nguồn nhân lực cho Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018 - 2020227/KH-UBND07/06/2018 Tải về
3Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CPNghị định số 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Tải về
4Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và báo cáo tình hình hoạt động của HTXThông tư số 03/2014/TT-BKHĐT26/05/2014 Tải về
5Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãNghị định số 193/2013/NĐ-CP21/11/2013 Tải về
6Luật Hợp tác xã Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH1320/11/2012 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang