Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và báo cáo tình hình hoạt động của HTXThông tư số 03/2014/TT-BKHĐT26/05/2014Thong tu so 03.pdfchi tiết
2Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xãNghị định số 193/2013/NĐ-CP21/11/2013Nghi dinh so 193.PDFchi tiết
3Luật Hợp tác xã Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH1320/11/2012Luat HTX 2012.pdfchi tiết
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017