Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA56/2020/NĐ-CP25/05/2020 Tải về
2Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C01/2020/NQ-HĐND05/05/2020 Tải về
3Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công40/2020/NĐ-CP06/04/2020 Tải về
4Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP01/2020/NĐ-CP01/01/2020 Tải về
5Luật Đầu tư công39/2019/QH1413/06/2019 Tải về
6Quyết định phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 -2020, tầm nhìn 2021 -2025 1489/QĐ-TTg06/11/2018 Tải về
7Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 70/NQ-CP03/08/2018 Tải về
8Quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 -2020 và định hướng đến năm 2025 63/QĐ-TTg12/01/2018 Tải về
9Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 -2020 (đợt 2) 1291/QĐ-TTg29/08/2017 Tải về
10Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 3) 1292/QĐ-TTg28/08/2017 Tải về
11Thông tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công03/TT-BKHĐT25/04/2017 Tải về
12Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -202026/2016/QH1405/12/2016 Tải về
13Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước13/2016/TT-BKHĐT29/09/2016 Tải về
14Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 -2020 73/NQ-CP26/08/2016 Tải về
15Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 201660/NQ-CP08/07/2016 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang