Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động Quy hoạch08/2019/TT-BKHĐT17/05/2019 Tải về
2Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch37/2019/NĐ-CP07/05/2019 Tải về
3Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài Chính113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài Chính15/11/2018 Tải về
4Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn39/NQ-CP09/05/2018 Tải về
5Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 485/QĐ-UBND30/03/2018 Tải về
6Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20302078/QĐ-TTg22/12/2017 Tải về
7Quyết định về việc phê duyệt dự án “Rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”2159/QĐ - UBND20/12/2017 Tải về
8Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 20352155/QĐ-UBND19/12/2017 Tải về
9Quyết định phê duyệt Hợp phần II – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 -2025, có xét đến năm 20352128/QĐ-UBND18/12/2017 Tải về
10Luật Quy hoạch21/2017/QH1424/11/2017 Tải về
11Luật số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Quy hoạch21/2017/QH1424/11/2017 Tải về
12Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV1772/QĐ-BCT18/05/2017 Tải về
13Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030630/QĐ-UBND10/05/2017 Tải về
14Quyết định về việc phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203076/QĐ - UBND19/01/2017 Tải về
15Quyết định về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 20252224/QĐ-UBND30/12/2016 Tải về
16Quyết định về việc phê duyệt vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, định hướng đến 20302094/QĐ-UBND21/12/2016 Tải về
17Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 20302100/QĐ-UBND21/12/2016 Tải về
18Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn1261/QĐ-UBND10/08/2016 Tải về
19Quyết địnhvề việc phê duyệt quy hoạch đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2030233/QĐ-UBND25/02/2016 Tải về
20Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-202069/QĐ-UBND18/01/2016 Tải về
21Quyết định phê duyệt quy phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20302219/QĐ-UBND31/12/2015 Tải về
22Quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 20252188/QĐ-UBND30/12/2015 Tải về
23Quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch phát mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025449/QĐ-UBND13/04/2015 Tải về
24Quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch phát mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025450/QĐ-UBND13/04/2015 Tải về
25Quyết định phê duyệt quy phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20302428/QĐ-UBND27/12/2014 Tải về
26Quyết định phê duyệt quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 20301556/QĐ-UBND11/09/2014 Tải về
27Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-20201296/QĐ-UBND06/08/2014 Tải về
28Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025 320/QĐ-UBND25/02/2014 Tải về
29Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 20301872/QĐ-UBND30/10/2013 Tải về
30Quyết định phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-20201415/QĐ-UBND04/09/2013 Tải về
31Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 20201239/QĐ-UBND08/08/2013 Tải về
32Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020895/QĐ-UBND13/06/2013 Tải về
33Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, định hướng đến năm 20202325/QĐ-UBND28/12/2012 Tải về
34Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 đến năm 20202199/QĐ-UBND21/12/2012 Tải về
35Quyết định phê duyệt quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 20301794/QĐ-UBND31/10/2012 Tải về
36Quyết định về việc phê duyệt dự án rà soát bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015 1229/QĐ-UBND15/08/2012 Tải về
37Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 20202298/QĐ-UBND12/12/2011 Tải về
38Quyết định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20302084/QĐ-UBND03/11/2011 Tải về
39Quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch phát mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 20201819/QĐ-UBND04/10/2011 Tải về
40Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Báo chí - xuất bản tỉnh Bắc Kạn đến đến năm 2020115/QĐ-UBND26/01/2011 Tải về
41Quyết định Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 2805 /QĐ-UBND24/12/2010 Tải về
42Quyết định Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 20204040/QĐ-UBND31/12/2009 Tải về
43Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 20202619/QĐ-UBND25/08/2009 Tải về
44Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020606/QĐ-UBND26/03/2009 Tải về
45Quyết định phê duyệt quy tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 20202514/QĐ-UBND05/12/2008 Tải về
46Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Na Rì thời kỳ đến năm 2010 và năm 20201439/QĐ-UBND24/08/2007 Tải về
47Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Bắc Kạn thời kỳ đến năm 20201302/QĐ-UBND03/08/2007 Tải về
48Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020882/QĐ-UBND11/06/2007 Tải về
49Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Pác Nặm giai đoan 2006 -2010 và định hướng đến năm 2020585/QĐ - UBND13/04/2007 Tải về
50Quyết định về việc phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã - xã hội huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”66/QĐ - UBND17/01/2007 Tải về
51Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”67/QĐ - UBND17/01/2007 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang