Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 20301556/QĐ - UBND11/09/2014QD 1556 (sua).pdfchi tiết
2Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 25/08/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 20202619/QĐ-UBND24/08/2009QD_2619_2009.rarchi tiết
3Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/03/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do UBND tỉnh ban hành tháng 01/2009606/QĐ - UBND25/03/2009QD_606_2009.rarchi tiết
4Quyết định số 2541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn V.v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 20202541/QĐ - UBND05/12/2008QD 2541.pdfchi tiết
5Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Chợ Mới thời kỳ đến năm 2010 và năm 20201438/QĐ - UBND24/08/2007QD 1438.pdfchi tiết
6Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Na Rì thời kỳ đến năm 2010 và năm 20201439/QĐ - UBND24/08/2007QD 1439.pdfchi tiết
7Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Ba Bể thời kỳ đến năm 20201301/QĐ - UBND03/08/2007QD 1301.pdfchi tiết
8Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH thị xã Bắc Kạn thời kỳ đến năm 20201302/QĐ - UBND03/08/2007QD 1302.pdfchi tiết
9Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020882/QĐ - UBND11/06/2007QD 882.pdfchi tiết
10Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 07/5/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Bạch Thông giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020691/QĐ - UBND07/05/2007QD 691.pdfchi tiết
11Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Pác Nặm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 20201302/QĐ - UBND13/04/2007QD 585.pdfchi tiết
12Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Pác Nặm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020585/QĐ - UBND13/04/2007QD 585.pdfchi tiết
13Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Ngân Sơn giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020586/QĐ - UBND13/04/2007QD 586.pdfchi tiết
14Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 16/03/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020484/QĐ - UBND15/03/2006QD_484_2006.rarchi tiết
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017