Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt NamQuyết định số 27/2018/QĐ-TTg06/07/2018 Tải về
2Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo38/2018/NĐ-CP11/03/2018 Tải về
3Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa39/2018/NĐ-CP11/03/2018 Tải về
4Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa04/2017/QH1410/10/2017 Tải về
5Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015 Tải về
6Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp96/2015/NĐ-CP19/10/2015 Tải về
7Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp78/2015/NĐ-CP14/09/2015 Tải về
8Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH1368/2014/QH1326/11/2014 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017