Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015Thongtu20.2015.BKHDT.pdfchi tiết
2Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp96/2015/NĐ-CP19/10/2015Nghi dinh so 96.pdfchi tiết
3Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp78/2015/NĐ-CP14/09/2015Nghi dinh so 78.pdfchi tiết
4Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH1368/2014/QH1326/11/2014Luat Doanh nghiep .pdfchi tiết
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017