Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo0920/03/2020 Tải về
2Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệpThông tư số 47/2019/TT-BTC21/02/2020 Tải về
3Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt NamQuyết định số 27/2018/QĐ-TTg06/07/2018 Tải về
4Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo38/2018/NĐ-CP11/03/2018 Tải về
5Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa39/2018/NĐ-CP11/03/2018 Tải về
6Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa04/2017/QH1410/10/2017 Tải về
7Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015 Tải về
8Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp96/2015/NĐ-CP19/10/2015 Tải về
9Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp78/2015/NĐ-CP14/09/2015 Tải về
10Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH1368/2014/QH1326/11/2014 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang